Saamelaisten kansallispäivä 6.2. lähestyy!

Rauhankasvatus Instituutin uusimmassa uutiskirjeessä vinkkejä tämän merkkipäivän viettämiseen. >>>

Buorre beaivi! Pyeri peivi! Tiõrv!

Päivää! Saamelaisten kansallispäivää vietetään maanantaina 6. helmikuuta. Toivottavasti moni kunta liputtaa päivän kunniaksi: Juhlapäivä on saamelaisten liputuspäivä, jonka lisäksi viranomaiset suosittelevat yleistä liputusta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa päivän ja ainoan tunnustetun EU:n alueella asuvan alkuperäiskansan kunniaksi.

Tutustu vinkkeihimme ja ehdotuksiimme saamelaisten kansallispäivän huomioimiseksi opetuksessa teeemapäiväsivuillamme

Suositus: Suvi Westin ohjaama Eatnameamet – Hiljainen taistelumme tulee katsottavaksi Yle Areenaan saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta. 

Myös kansainvälistä äidinkielen päivää vietetään helmikuussa 21.2. Teemapäivänä juhlistetaan kielellistä monimuotoisuutta ja monikielistä opetusta sekä muistutetaan äidinkielen tärkeästä roolista opetuksessa. 

Viime aikoina on puhuttu paljon kielitaidosta suomalaisissa koululuokissa. Jokainen lapsi ansaitsee oppia ja onnistua, oli hänen taustansa tai äidinkielensä mikä tahansa. Koulutuksesta ei pidä leikata, jotta oppimiserot eivät enää syvenny.

Onko luokassanne saamenkielien, romanikielen, tataarin tai viittomakielen puhujia? Opiskelkaa yhdessä näitä vähemmistökieliä: Sano se saameksi -sivustolta kannattaa esimerkiksi avata fraasisanakirja. Voitte kuunnella ja harjoitella saamenkielillä vaikkapa tervehdyksiä, numerot yhdestä kymmeneen ja värit, tai etsiä hakutoiminnolla teitä kiinnostavia fraaseja.

P.S. Käy allekirjoittamassa adressin saamelaiskäräjälain uudistamiseksi. ”Suomi loukkaa saamelaisten oikeuksia. Näiden loukkausten keskiössä on Suomen nykyinen saamelaiskäräjälaki ja sen tulkinta. Siksi saamelaiskäräjälain uudistaminen on äärimmäisen tärkeää ja kiireellistä”, kirjoittaa Amnestyn Suomen osaston ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro. Allekirjoita adressi.

Lisätietoa Amnestyn sivuilta.

Mediakerho Isokylän koululla (DIOK-hanke)

Terveiset Isokylän koululta globe-ope Saara-Leena Kokkoselta, Iisakilta ja Rasmukselta. Jo aikaisemmin blogissa esittelimme hanketta. On mukava kuulla arjen kuulumisia toiminnasta, tällä kertaa mediakerhosta.>>>

Isokylän koulun mediakerhossa tehdään uutisia, joita koulun oppilaat ja henkilökunta saavat katsoa. Uutisissa on kuvia ja tekstejä koulun tapahtumista ja ihmisistä. Niissä on kerrottu esimerkiksi 9.lk:n kilpailuista Kirkonmäellä ja Villa Elbassa. Kuvasimme ja haastattelimme myös koulun rehtoria Timoa ja koulun vierailijoita. 

Mediakerho pidettiin syksyllä 2022, ja se jatkuu keväälllä. Mediakerho on yleensä joka toinen viikko kl. 13.15- 15.00. Kerhossa on yleensä Saara-Leena- opettaja, viidennen luokan oppilaita ja Juhani -opettaja. Kaikki koulun oppilaat ovat tervetulleita kerhoon.

Kerhossa on opittu käyttämään uutta kameraa ja läppäriä sekä pädejä. Seuraavaksi opettelemme käyttämään MacBookin uutta kuvankäsittelyohjelmaa. Tulemme kerhoon, koska siellä on kivaa ja voi työskennellä kavereitten kanssa.


Laitetaas vielä koontia DIOK (demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus) tavoitteista ja konkreettisista tuloksista. 🙂

 1. Demokratia ja ihmisoikeustietoisuuden vahvistaminen 
 1. Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen diok tietoisesti 
 1. Eri ikäisten yhteistyön lisääminen kummiluokkatoimintaa kehittämällä. 
 1. Yhtenäistä toimintakulttuuria ja yhteistyötä tukevan mediakerhon ja julkaisukanavan kehittäminen 
 1. Monitoimitalon eri toimijoiden kokoaminen yhteisten tavoitteiden ja yhteistyön lisäämiseksi. 
 1. Pilottikokemusten jakaminen (yhteistyössä Kokkolan sivistystoimen kanssa) muille kouluille. 

Ja vielä tuloksista:

 • On luotu kummiluokkatoiminnan rakenteita. On opittu tekemään yhteistyötä yli luokkarajojen. On luotu rakenteita osallistavan demokratian mukaiselle oppilaskuntatoiminnalle. 
 • On luotu demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta käsitteleviä tuntisuunnitelmia. 
 • On koottu toimijoita ja tehty yhteistyötä 

WWF:n koulutuksia varhaiskasvatukseen, aineenopettajille, luokanopettajille ja johdolle

Loma jo siintää! Mutta vielä ehtii pohtia kevätlukukauden koulutuksia. Olisiko kestävä kehitys juuri sinulle se teema, jonka osalta osaamistasi tahtoisit edistää? Ilokseni huomasin, että WWF järjestää todella moninaisesti koulutuksia vuonna 2023. Nyt on täsmästi meille kasvattajille tarjolla täydennyskoulutusta kestävän kehityksen teemaan liittyen. Nämä alla olevat vinkit on napattu WWF:n kuukausikirjeestä, tilaa sinäkin!

Kestävä elämäntapa varhaiskasvatuksessa

Päivitä osaamisesi varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnatussa koulutuksessa, joka tarjoaa monipuolisen katsauksen ajankohtaiseen ympäristötietoon ja hyväksi koettuja menetelmiä kestävän elämäntavan edistämiseen varhaiskasvatuksessa. Koulutuksia järjestetään helmikuusta alkaen Oulussa, Turussa sekä pääkaupunkiseudulla.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Hyvinvointia ja kestävyyttä luokanopettajille

Päivitä osaamisesi luokanopettajille suunnatussa koulutuksessa, joka tarjoaa työkaluja ympäristöaiheiden käsittelyyn, oppilaiden toimijuuden ja osallisuuden vahvistamiseen sekä kestävän elämäntavan edistämiseen koulussa. Koulutuksia järjestetään maaliskuusta alkaen Turussa, Tampereella sekä pääkaupunkiseudulla

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Avaimia kestävyysjohtamiseen

Päivitä osaamisesi rehtoreille ja päiväkodin johtajille suunnatussa koulutuksessa, joka tarjoaa kattavan paketin tietotaitoa, toimintamalleja sekä työkaluja oppimisyhteisön kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Koulutuksia järjestetään tammikuussa Turun, Jyväskylän ja Lappeenrannan seuduilla sekä pääkaupunkiseudulla.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Kasvatus osana kestävää kehitystä -verkkokoulutus

Päivitä osaamisesi kestävästä kehityksestä kansainvälisen WWF:n kokoamalla verkkokurssilla, joka on Opetushallituksen tuella laadittu suomalaisille kasvattajille sopivaksi. Koulutus antaa eväitä myös lasten ja nuorten tukemiseen ajankohtaisten ympäristöhaasteiden keskellä kasvamisessa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Aineenopettajan koulutus tulossa keväällä 2023!

Aineenopettajille suunnatut koulutukset kestävän elämäntavan edistämisestä järjestetään Oulussa, pääkaupunkiseudulla ja verkossa. Ilmoittautuminen aukeaa tammikuun aikana. Pysy kuulolla!

Lue lisää

Mediakasvatusviikko Mediekunskapsveckan

Saavuttiko tämä viesti jo sinutkin? Mediataidot ovat tärkeä osa aktiivisen kansalaisen kompetensseja ja osallisuuden kulmakivi tämän päivän yhteiskunnassa.

Tervetuloa Mediataitoviikolle!

Medialukutaito on kansalaistaito, johon jokaisella ihmisellä on tasa-arvoinen oikeus, ja jonka opettamiseen opetussuunnitelmat velvoittavat.

Kutsumme kuntanne opettajat ja muut ammattikasvattajat varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, toiselta asteelta, nuorisotoimesta ja kansalaisopistoista mukaan Mediataitoviikolle, jota vietetään 6.-12.2.2023.

Mediataitoviikko tarjoaa ammattilaisille maksuttomasti ajankohtaista tietoa, käytännönläheisiä toimintaideoita ja valmiita tehtäviä mediakasvatukseen. Materiaalit tukevat eri-ikäisten oppijoiden mediataitojen vahvistamista. Lasten ja nuorten mediakasvatukseen suunnattuja materiaaleja voi hyödyntää varhaiskasvatuksen perusteiden ja opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa.

Tästä linkistä voi ilmoittaa itsensä mukaan. Osallistuja saa sähköisesti tietoa Mediataitoviikon materiaaleista. Ennen joulua ilmoittautunut varmistaa itselleen myös painetun, ikäryhmittäin räätälöidyn vinkkivihkon työpaikalle tai kotiin toimitettuna.

Mediataitoviikon järjestää Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) yhdessä noin 50 organisaation kanssa. Edelliseen Mediataitoviikkoon osallistui yli 1800 kasvatusalan ammattilaista, jotka hyödynsivät Mediataitoviikon sisältöjä kymmenien tuhansien eri-ikäisten oppijoiden kanssa.

Mediataitoviikon materiaaleja ja paljon muuta tukea mediakasvatuksen toteuttamiseen saa ympäri vuoden KAVIn maksuttomasta Mediataitokoulu.fi-palvelusta. Seuraamalla Mediataitokoulua FacebookissaInstagramissa tai Twitterissä pysyy ajan tasalla Mediataitoviikon viimeisimmistä kuulumisista.

Inspiroivin terveisin,

Ella Airola, ella.airola@kavi.fi
Mediataitoviikon projektipäällikkö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Välkommen till Mediekunskapsveckan!

Medieläskunnighet är en medborgarfärdighet som alla har lika rätt till, och enligt läroplansgrunderna bör den ingå i undervisningen.  

Vi bjuder in din kommuns lärare och andra yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen, andra stadiet, ungdomssektorn och medborgarinstitutet att delta i Mediekunskapsveckan som hålls 6.-12. februari 2023.

Mediekunskapsveckan erbjuder kostnadsfri information, praktiska idéer och färdiga uppgifter till mediefostran. Materialen stödjer mediefärdigheter hos olika åldersgrupper. Materialet för barn och ungdomar kan användas i undervisningen enligt grunderna för planen för småbarnspedagogiken och för den grundläggande utbildningen. 

Man anmäler sig via denna länk. Deltagaren får information om Mediekunskapsveckans material. Den som anmäler sig före jul får också ett tipshäfte med fräscha idéer om aktiviteter.  

Mediekunskapsveckan arrangeras av Nationella audiovisuella institutet (KAVI) tillsammans med ca. 50 organisationer. Mer än 1 800 yrkesverksamma inom utbildningssektorn deltog i Mediekunskapsveckan i år, och temaveckans material användes för aktiviteter med tiotusentals elever och andra intresserade. 

Du hittar Mediekunskapsveckans material och mycket mer från KAVIs kostnadsfria tjänst Mediekunskapsskolan.  Genom att följa ”Mediataitokoulu” på Facebook kan du hålla dig uppdaterad om Mediekunskapsveckan och få ständigt nya tips, också på svenska.

Med inspirerande hälsningar,

Ella Airola, ella.airola@kavi.fi
Mediekunskapsveckans projektledare
Nationella audiovisuella institutet

KEKO & Ruusuvuoren koulun käytänteet

Väsynyt, mutta innostunut! Tänään pääsimme Kiviniityn Oppilaskunnan hallituksen, Satun ja Ullan (KEKO-hankekoordinaattori, Kestävä Kokkola) tutustumaan Korsoon Ruusuvuoren koulun vihreisiin käytänteisiin. Heillä esimerkiksi: *Pitkät valinnaiset sisältävät kaikki tiettyjä kestävän tulevaisuuden taitotavoitteita (radikaali toivo -kokonaisuudet) *ILPO-ryhmä keskittyy aktiiviseen vaikuttamiseen ja ilmastotavoitteiden edistämiseen. *Joka päivä on tarjolla kasvisruokavaihtoehto kaikille ja paljon muuta. KIITOS päivästä Ruusuvuoren väki! Opimme paljon ja saimme ideoita runsaasti toiminnan kehittämiseen. Lue lisää Ruusuvuoren koulun toiminnasta: https://sites.google.com/view/korsovalittaa/etusivu

Pohdimme yhdessä myös tosi aktiivisesti sitä, kuinka kuljettaa rinnan yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, osallisuuden ja ympäristöteemojen kokonaisuutta. Sillä kokonaisuus ne ovat. Tällä hetkellä meillä on paljon kysymyksiä. Mutta kysymysten ja toiminnan kautta löydämme varmasti myös vastauksia.

Kaamoskahvia globe-opettajille

KIITOS, TACK ni alla!

Tiistain globe-kahveilla oli kaiken kaikkiaan 34 räpylää vaihtamassa kuulumisia ja kuulemassa Maailmankoulun terveisiä. Oli tosi mukavaa! Edellisen kerran on livenä tavattu ennen korona-aikaa! Mm. seuraavat asiat olivat tapetilla: *Kouluilla tapahtuu PALJON, vaihdettiin parhaat vinkit. *Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat puhututtavat: ideana sisällyttää ohjeet ja pohja päivitettävään globaalikasvatuksen suunnitelmaan. Toinen juttu, onkos se nyt niin että t-a&yv suunnitelman päivittäminen on aina globe-open vastuulla? Millainen ohjeistus Sivistystoimelta jaettuun vastuuseen voisi tulla? *Isokylän DIOK (demokratia- ja ihmisoikeuskasvatushanke) kiinnostelee! Bloggausta asiasta tulossa. *Ja hei! Tervetuloa Kohti syrjimätöntä koulua -opintopiiriin! Joulun jälkeen alkaa ruotsiksi ja suomeksi 3 kerran tapaamisen kokonaisuus. Lisäksi voit tilata koko koulullesi n. 2 tunnin pajan. *Kestävän kehityksen teemat ovat myös lukuvuoden keskiössä. KEKO-hanke on aloittanut toimintansa. Maailmankoulu viesteilee KEKO-toimijoiden kanssa globe-opettajille hankkeen toiminnasta ja vinkeistä.

Kirjekuoressa odottavat teidän kommentit ja kannanotot globaalikasvatuksen suunnitelman päivittämistä varten. Maailmankoulun tiimi avaa yhteisesti tuon kuoren 12.12. tiimitapaamisessamme, jonka teemana on kyseisen suunnitelman päivitysprosessin jatkaminen. KIITOS! ❤

Kaamoskahveille!

Hei sekä uudet että vanhat globeopet! Muistakaa ilmoittautua mukaan globaalikasvatuksen vastuuopettajien kaamoskahveille kaupungintalolle Oppistan-saliin tiistaina 22.11. 14.15-15.45. Tapaamisen ohjelmassa on muun muassa: 

 • Kokkolan Maailmankoulun esittely ja toimintavinkit 
 • Mitkä ovat globaalikasvatuksen vastuuopettajan rooli ja tehtävät? 
 • Ohjeita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosittaiseen päivittämiseen 
 • Ajatusten ja ideoiden jakaminen globaalikasvatustyöstä 

Tarjoilua varten tarvitsemme tiedon osallistujamäärästä ja erityisruokavalioista. Ilmoittaudu mukaan linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/14FB8C447E3CCDD9 

Hej alla gamla och nya globelärare! Välkomna till stadshuset (Oppistan-salen) tisdag 22.11 på kaamoskaffestund för globalfostransansvariga lärare här i Karleby. På programmet bl.a. 

 • presentation av Världsskolan i Karleby 
 • vad går uppdraget som globalfostransansvarig lärare ut på? 
 • information om hur skolan ska uppdatera jämställdhetsplanen 
 • utbyte av tankar och idéer i allmänhet runt globalfostran 

För servering behöver vi din anmälan med eventuell information om diet. Anmäl dig via länken:  https://link.webropolsurveys.com/S/14FB8C447E3CCDD9 

KEKO, eli Kestävä Kokkola

Kiviniityn opku-hallitus ja opetushenkilöstö ovat syksyn aikana päässeet kestävän kehityksen teemojen äärelle Jussi Tombergin (kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettaja, Oulun kaupunki) johdolla. Opetushallituksen rahoittamassa KEKO (Kestävä Kokkola) -hankkeessa pääsemme pureutumaan näihin tärkeisiin teemoihin uusin tavoin ja innovoiden. Hankkeen koordinaattorina toimii Ulla Aalto.

Kansainvälisyyskasvatuksen syyspäivien kuulumisia

Tänä vuonna olimme ”iloisesti ihmisiksi” kv-päivillä Joensuussa. Kiviniityn oppilaskunnan hallituksen edustajat osallistuivat etänä erätaukokeskusteluun ja me Ullan kanssa olimme paikan päällä. Globaalikasvatus näkyy kouluarjessa monin tavoin tänä päivänä. Liikkuvuuksiakin on taas starttailtu korona-ajan jälkeen. Toiminnan ytimessä ovat vastuullisuus, osallisuus, kestävä kehitys ja syrjimättömyys. Mm. niistä olivat tämän vuoden kv-päivät tehty. Passibo! Shukran! Kiitos!

Vielä ehdit mukaan opintopiiriin

Heippa globe-opet!

Seuraava Kohti syrjimätöntä koulua -opintopiiri on 

17.11. klo 14.15-15.45 kaupungintalolla tilassa D1.1. 

Tapaamisen teemana: Mitä on rasismi? Opitaan rasismin määritelmästä ja aloitetaan käytännön tapausten pohdinta esimerkkien analysoinnin avulla. Eli määritelmästä kohti koulun arkea. 

Seuraava tapaaminen on 17.1. 

Tilaa olisi vielä kahdelle osallistujalle. Vielä ehdit mukaan! 

Voit ilmoittautua suoraan minulle, niin varmistan pullan saannin. 🙂 

Opintopiirit ovat alkaneet myös Turussa, Helsingissä ja Tallinnassa. ❤️ 

Hyvää viikonloppua kaikille! Eeva

eeva-liisa.kiiskila@edu.kokkola.fi